fbpx

Mity na temat fotowoltaiki

Fotowoltaika nie działa w zimie ani
w niskich temperaturach
(FAŁSZ)


Ogniwa wytwarzają energię w zależności od ilości dostarczonego światła
słonecznego, a nie w zależności od temperatury otoczenia. Ponadto, należy
podkreślić, że moduły działają bardziej wydajnie w niższych temperaturach,
niż przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia (spadek mocy wiąże się
ze wzrostem temperatury). Tak więc, ilość energii wytworzona w słoneczny,
wiosenny dzień będzie najczęściej wyższa niż uzysk energii w gorące letnie
dni.

Instalacje fotowoltaiczne
są awaryjne
(FAŁSZ)

Systemy fotowoltaiczne dostępne obecnie na rynku są projektowane tak,
aby zagwarantować działanie przez ponad 20 lat. Długie działanie systemu
potwierdzają również okresy gwarancyjne oferowane przez producentów
modułów i falowników. W przypadku właściwie zaprojektowanej instalacji
awaryjność jest niska, co wynika z prostej struktury całego systemu, który
składa się z niewielu komponentów (jego główne części to panele, inwerter
oraz okablowanie), a do tego jest pozbawiony ruchomych części, które zazwyczaj są najbardziej awaryjne. Trzeba jednak podkreślić, że prawidłowe
działanie instalacji fotowoltaicznej zależy od kilku kluczowych kwestii:
• dobrze przygotowany projekt instalacji,
• wykorzystanie komponentów wysokiej jakości,
• rzetelne wykonawstwo,
• prawidłowe użytkowanie.

Panele fotowoltaiczne działają tylko
przy mocnym słońcu
(FAŁSZ)

Twierdzenie to jest nieprawdziwe, gdyż oprócz promieniowania bezpośredniego instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje promieniowanie rozproszone.
Co prawda, wydajność działania naszej instalacji fotowoltaicznej będzie
znacznie niższa przy zachmurzonym niebie lub w deszczowe dni (np. 15-
25% uzysku notowanego w dzień słoneczny), jednak nieprawdą jest, że nasz
system przestanie w ogóle działać.

Moc modułów fotowoltaicznych
szybko spada
(FAŁSZ)

Owszem, sprawność modułów fotowoltaicznych będzie niższa każdego
roku, jednak badania Instytutu Fraunhofera wykazały, że roczny ubytek
mocy kształtuje się na poziomie 0,1-0,5%, a więc postępuje on bardzo wolno. Wielu producentów ogniw fotowoltaicznych gwarantuje, że liniowy ubytek mocy ogniw w ciągu 20-25 lat nie będzie większy niż 20%

Moduły fotowoltaiczne łatwo
ulegają zniszczeniu
(FAŁSZ)

Wszystkie panele dobrej jakości przechodzą testy wytrzymałościowe
– najczęściej są to testy na uderzenie gradu (hail impact test) oraz testy na
obciążenia mechaniczne statyczne (static load test). Kulka gradu o średnicy piłeczki do golfa wystrzelona z prędkością 80 km/h z odległości 100 cm
nie powoduje żadnych uszkodzeń modułu. Śnieg również nie stanowi problemu – panele wytrzymują nacisk o sile nawet do 800 kg na m2

Instalacja fotowoltaiczna przyciąga
pioruny
(FAŁSZ)

Instalacja fotowoltaiczna w żaden sposób nie podnosi ryzyka uderzenia
pioruna w nasz dom. Oczywiście, piorunochron jest rozwiązaniem zalecanym, gdyż ewentualne uderzenie pioruna może zniszczyć naszą instalację
i doprowadzić do pożaru. Należy jednak podkreślić, że brak piorunochronu
i obecność instalacji fotowoltaicznej na dachu nie spowodują, że ryzyko
uderzenia pioruna w nasz dom będzie większe niż ryzyko w przypadku domów bez instalacji PV na dachu.