fbpx

Czy mogę być prosumentem?

Fotowoltaika przeżywa największy rozkwit w historii. Nie ma co się dziwić! Jest to nie tylko ekologiczne rozwiązanie które może uratować naszą planetę przed szkodliwą emisją dwutlenku węgla ale również sposób na wygenerowanie ogromnych oszczędności dzięki wyeliminowaniu opłat za energie elektryczną. Jeśli od jakiegoś czasu interesujesz się tematem energii ze słońca napewno spotkałeś się z tajemniczym terminem “Prosument”. Kto to jest i czy każdy może zostać prosumentem?

Czy spotkałeś się kiedyś z takim terminem? Prosument to osoba która jest zaangażowana nie tylko w konsumpcje danego towaru lub usługi ale również w produkcję. Ten wyraz często pojawia się w branży OZE i pochodzi od połączenia słów “Producent” i “Konsument”. Definicje tego kto może zostać prosumentem w kontekście energetyki określa specjalna ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii.

Zgodnie z ustawą prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej. 

Pod koniec czerwca 2019 roku dokonano sporej nowelizacji wyżej wspomnianej ustawy. Poszerzono definicję terminu:

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza możliwość skorzystania z rozliczenia z opustami na rzecz spółek obrotu przez firmy. Firmy inwestujące w mikroinstalacje do tej pory miały możliwość korzystania ze sprzedaży nadwyżek energii po średniej cenie hurtowej określanej co kwartał przez Prezesa URE (obecnie 242 zł/MWh) i nowelizacja takie rozwiązanie dalej dopuszcza.

Minister Energii jasno dał do zrozumienia iż Państwo będzie wspierać typ prosumencki:

(…) w wyniku nowelizacji ustawy o OZE, zwiększy się liczba osób korzystających ze wsparcia regulacyjnego OZE. Przed zmianami ustawy i rozszerzeniem katalogu prosumentów istniał mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców inwestujących w mikroinstalacje OZE. Mechanizm ten bazował na cenie zakupu energii wynoszącej 100 proc. ceny energii na rynku konkurencyjnym. Nie był to tak motywujący mechanizm, jak bezkosztowe wsparcie typu prosumenckiego.

Wprowadzono również pakiet prosumencki. Dzięki temu, małe i średnie firmy, spółdzielnie energetyczne gmin wiejskich i wiejsko-miejskich będą mogły wytwarzać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na zasadach prosumenckich, korzystając również z systemu opustów.